Buitenschoolse begeleiding

Waarom Buitenschoolse begeleiding?
Voor een kind/jongere met een stoornis in het autistisch spectrum is het niet eenvoudig om na een lange schooldag, alle prikkels en emoties van de dag rustig te verwerken. Meestal geeft dit onrust binnen de gezinssituatie of woonomgeving. Zij moeten zich kunnen ontladen, waar vaak geen ruimte voor is. Daarnaast willen deze kinderen/jongeren ook graag spelen met leeftijdsgenoten, net als andere kinderen, wat vaak niet kan omdat zij vaak geen aansluiting hebben met leeftijdgenoten of er moet continu begeleiding aanwezig zijn.

Bij Autisme Zwolle wordt er gewerkt vanuit een vraaggestuurde zorgaanbod, waarbij uw kind centraal staat. Voor ons is het bieden van structuur en veiligheid  belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen/jongeren binnen onze naschoolse begeleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling en structuur, waar ook het  bieden van rust en uitdagende activiteiten om weer nieuwe energie op te doen, belangrijke onderdelen zijn.

Wat doen wij?

De naam zegtt het eigenlijk al, begeleiding en opvang buiten de tijden van school. Dit houdt ook in, dat wij tijdens vrije schooldagen en vakanties gewoon doorgaan. Hierdoor zorgen wij voor continuïteit en stabiliteit binnen onze begeleiding, vooral voor uzelf, uw gezin en uw kind.

Wat bieden wij?

Uw kind wordt in een sfeervolle omgeving ontvangen door deskundige begeleiding. Doormiddel van duidelijkheid, structuur, en diverse individuele- en groepsgerichte activiteiten bieden wij begeleiding op maat. In deze dagbesteding wordt uw kind begeleid en geactiveerd  in het omgaan met anderen, vrije tijd en planning.

Indien gewenst, bieden wij de mogelijkheid om uw kind op te halen van school en naar huis te brengen.