(Bij) Scholing

Medewerkers

Om de kwaliteit van begeleiding op een hoger niveau te brengen en te houden, worden onze medewerkers regelmatig geschoold, volgens de laatste ontwikkelingen en eisen.

Aangesloten organisaties

In samenwerking met betrokken organisaties, worden er structureel  bijeenkomsten  georganiseerd, waarin o.a. casussen worden besproken. Daarnaast houden we elkaar op de hoogt van de nieuwste ontwikkelingen en zijn er mogelijkheden om te werken aan deskundigheidsbevordering. Zo blijven wij ons inspannen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.