Autisme

Autisme. Een term die inmiddels iedereen wel kent, maar waarvoor vele definities zijn. Er zijn verschillende aan autisme verwante stoornissen zoals klassiek autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger. Deze worden sinds de komst van de DSM-V alleen nog genoemd onder de verzamelnaam ASS; het Autisme Spectrum Stoornis. ASS is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Hierdoor wordt informatie vaak anders geïnterpreteerd en hebben ze moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel.

Daarbij wordt autisme ook vaak beschreven als een contactstoornis die zich voornamelijk uit in beperkt sociaal gedrag. Mensen met autisme hebben vaker dan andere mensen problemen met sociale communicatie, sociale interactie en verbeelding. Er is een beperkte sociaal-emotionele wederkerigheid, waarbij iemand met autisme grote moeite heeft met het zich inleven in een ander. Het kan moeilijk zijn om gevoelens te plaatsen en te uiten (zowel verbaal als non-verbaal). Ook het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties blijkt vaak lastig voor iemand met ASS.

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De beperking beïnvloedt het functioneren in het dagelijks leven. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. Het zicht op de context is weg en prikkels moeten gestructureerd worden. Een vaste, voorspelbare dagindeling en consequente benadering zijn essentieel. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig.

Met meer begrip vanuit de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme gewoon naar school of werk, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

In onze begeleiding hebben we aandacht voor de minder sterke kanten, maar richten wij ons voornamelijk op de sterke kanten.

Heb je autisme? Ken je iemand met autisme? Je staat er niet alleen voor!