Autisme

Autisme. Een term die inmiddels iedereen wel kent, maar waarvoor vele definities zijn. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Het brein bij mensen met autisme werkt anders, waardoor informatie anders geïnterpreteerd wordt. Het zicht op de context is weg en prikkels moeten gestructureerd worden. Een vaste, voorspelbare dagindeling en consequente benadering zijn vaak onontbeerlijk. Er zijn tientallen aan autisme verwante stoornissen zoals PDD NOS, Syndroom van Rett en Syndroom van Asperger (verder ASS genoemd)

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Autisme is een contactstoornis die zich vooral uit in beperkt sociaal gedrag. Bij autisme is er een beperkte emotionele wederkerigheid. Een kind met autisme heeft grote moeite met het zich inleven in een ander. Ook kan het kind gevoelens moeilijk plaatsen, daardoor heeft het moeite met zich te uiten en laat het ook non-verbaal weinig zien. Klassiek autisme gaat meestal gepaard met een benedengemiddeld IQ.

Naast aandacht voor de tekorten die mensen met autisme hebben, richten wij ons ook juist op de sterke kanten.

Heb je autisme? Ken je iemand met autisme? Je staat er niet alleen voor!