Kwaliteitszorg

Wij werken vanuit het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen (HKZ) voor kleine organisaties. De kwaliteit van zorg voor onze cliënten, zijn/haar omgeving en de eigen ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Sinds 12 oktober 2018 is Autisme Zwolle officieel gecertificeerd.

Het keurmerk HKZ biedt een basisgarantie voor kwaliteit van onze zorg. Het certificaat geeft aan dat Autisme Zwolle haar werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De cliënt(vraag) centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren

Naast goede zorg voor onze cliënten vinden wij de samenwerking en afstemming met betrokken organisaties en disciplines belangrijk. Wanneer de kwaliteit van deze samenwerking optimaal is, is de belasting voor cliënt en zijn/haar omgeving lager. Hierdoor ontstaat meer energie en kracht voor de daadwerkelijke zorg. Autisme Zwolle werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.