Kwaliteitszorg

Wij werken vanuit het (HKZ) Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen, voor kleine organisaties. De kwaliteit van zorg voor onze cliënten, zijn of haar sociale omgeving én de eigen ontwikkeling van onze organisatie, vinden we erg belangrijk.

Autisme Zwolle is sinds 12 oktober 2018 officieel in het bezet van het kwaliteitscertificaat. Hier zijn wij erg trots op.

Het keurmerk HKZ biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het certificaat geeft aan dat Autisme Zwolle haar werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • De cliënt(vraag) centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;

Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Maar niet alleen de zorg van onze cliënten is van groot belang, maar vooral ook de samenwerking/afstemming met betrokken organisaties en disciplines. Wanneer de kwaliteit van deze samenwerking optimaal is, is de belasting voor cliënt en zijn/haar omgeving lager. Hierdoor ontstaat meer energie en kracht voor de daadwerkelijke zorg.