Kwaliteitszorg

Wij werken vanuit het (HKZ) Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen, voor kleine organisaties. De kwaliteit van onze zorg is erg belangrijk. Deze wordt gewaarborgd door gebruik te maken van evaluatiemomenten en bijstellen.

Niet alleen de zorg van onze cliënten is van groot belang, maar vooral ook de samenwerking/afstemming met betrokken organisaties en disciplines. Wanneer de kwaliteit van deze samenwerking optimaal is, is de belasting voor cliënt en zijn/haar omgeving lager. Hierdoor ontstaat meer energie en kracht voor de daarwerkelijke zorg.