Levensloopbegeleiding

Binnen Autisme Zwolle werken we aan de hand van levensloopbegeleiding. Het begrip ‘levensloopbegeleiding’ speelt in toenemende mate een rol in de ontwikkeling van het behandelaanbod voor mensen met ASS. De diagnose wordt steeds vaker op jongere leeftijd gesteld, maar gezien de chronische aard van de aandoening is duidelijk dat er ook aandacht dient te zijn voor de oudere cliënten met ASS.

In 2009 is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad het volgende bericht gepubliceerd: “Een bijzondere plaats inruimen voor een vaste ‘levensloopbegeleider’. De raad is van mening dat de continuïteit en samenhang van de hulpverlening zijn te verbeteren door een bijzondere plaats in te ruimen voor een vaste ‘levensloopbegeleider’. Deze professional onderhoudt gedurende lange tijd een vertrouwensband met de persoon met een autisme spectrumstoornis, zijn ouders en de overige gezinsleden. De kwaliteit van deze levensloopbegeleider en die van andere hulpverleners (binnen de domeinen gezin, onderwijs en werk) dient volgens de raad overigens herkenbaar en controleerbaar te zijn.” (Gezondheidsraad 2009).

De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Vaak gaan we uit van wat er niet mogelijk is, maar wij kijken naar het geheel, vanuit het perspectief wat er allemaal wel mogelijk is. Vanuit het perspectief dat er meer mogelijkheden zijn dan problemen, maakt dat problemen ondergeschikt gemaakt worden aan de mogelijkheden.

De mogelijkheid tot maatschappelijke participatie voor iedereen met autisme verschillend. Dit is afhankelijk van de ernst van de ASS-problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en intellectuele mogelijkheden. Een belangrijke rol die hierbij speelt, is de mate waarin de omgeving (gezin, school, werk, etc.), maar ook de maatschappij, rekening houdt met deze beperking en de benodigde (individuele) aanpassingen maakt. Tevens kunnen door middel van meer begrip vanuit de omgeving en de juiste begeleiding, veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Als levensloopbegeleider van Autisme Zwolle ondersteunen we onze cliënten in ontwikkeling en stimuleren we waar nodig. Wij begeleiden de cliënt, door samen te kijken naar praktische oplossingen die nu functioneel zijn maar ook toepasbaar zijn voor de toekomst. Daarnaast kijken wij vanuit het individu en bepalen samen met het individu waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat hierin eventuele moeilijkheden zijn. Vanuit deze analyse zetten we een individueel begeleidingsplan op, om samen de gestelde doelen te realiseren. Als levensloopbegeleider bieden we niet alleen begeleiding aan de individuele cliënt, maar aan zijn/haar gehele systeem. Als de doelstellingen van de begeleiding voldoende behaald zijn en de situatie stabiel is, kan de begeleiding verminderd of afgesloten worden. De begeleiding kan op elk moment weer voortgezet worden indien daar behoefte aan is.