Levensloopbegeleiding

Het begrip ‘levensloopbegeleiding’ speelt in toenemende mate een rol in de ontwikkeling van het behandelaanbod voor mensen met ASS. De diagnose wordt steeds vaker op jongere leeftijd gesteld, maar gezien de chronische aard van de aandoening is duidelijk dat er ook aandacht dient te zijn voor de oudere de cliënt met ASS.

In 2009 is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad het volgende bericht gepubliceerd; Een bijzondere plaats inruimen voor een vaste ‘levensloopbegeleider’. De raad is van mening dat de continuïteit en samenhang van de hulpverlening zijn te verbeteren door een bijzondere plaats in te ruimen voor een vaste ‘levensloopbegeleider’. Deze professional onderhoudt gedurende lange tijd een vertrouwensband met de persoon met een autisme spectrumstoornis, zijn ouders en de overige gezinsleden. De kwaliteit van deze levensloopbegeleider en die van andere hulpverleners (binnen de domeinen gezin, onderwijs en werk) dient volgens de raad overigens herkenbaar en controleerbaar te zijn (gezondheidsraad 2009).

De levensloopbegeleiding ondersteunt in ontwikkeling en stimuleert waar nodig. Een levensloopbegeleider geeft sturing aan het hele begeleidingsproces binnen het gezin / omgeving.

Vaak gaan we er vanuit van wat er allemaal nièt mogelijk is, maar laten we eens kijken naar het geheel vanuit het perspectief wat er allemaal wèl mogelijk is.
Vanuit het perspectief gezien dat er meer mogelijkheden zijn dan problemen, maakt dat problemen ondergeschikt gemaakt worden aan mogelijkheden. Vanuit deze gedachten maken we een gezamenlijk plan en starten we met de verandering.

De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden.

Wij begeleiden de cliënt, door samen te kijken naar praktische oplossingen die nu functioneel zijn maar ook toepasbaar zijn voor de toekomst. Als de doelstellingen van de begeleiding behaald zijn, kan de begeleiding afgesloten worden. De begeleiding kan op elk moment, gedurende het hele leven van de cliënt, voortgezet worden als daar behoefte aan is.

De mogelijkheid tot maatschappelijke participatie is voor ieder mens met ASS verschillend. Dit is afhankelijk van de ernst van de ASS-problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en intellectuele mogelijkheden. Een belangrijke rol die hierbij speelt, is de mate waarin de omgeving (gezin, school, werk, etc.), maar ook de maatschappij, rekening houdt met deze handicap en de benodigde (individuele) aanpassingen doet.

Wij kijken vanuit het individu en bepalen samen met het individu waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat de moeilijkheden zijn. Vanuit deze analyse zetten we het individueel plan op, om samen het gestelde eind doel te realiseren.