Evaluatie

Om kwaliteit te kunnen optimaliseren en te garanderen, is ontwikkeling belangrijk. Wij maken daarom gebruik van diverse evaluatiemomenten, doormiddel van evaluatieformulieren. Wij gaan er vanuit dat iedere betrokkene zijn/haar medewerking wil verlenen.

Evaluatieformulieren

Wij maken gebruik van evaluatieformulieren. De aandachtspunten die uit deze evaluatie formulieren komen, worden door ons besproken en kunnen van invloed  zijn voor de ontwikkelingen binnen ons beleid.

Tussentijdse evaluatie

Afhankelijk van de zorgvraag, zal er regelmatig een tussenevaluatie plaats vinden om de voortgang te toetsen van de begeleiding die is ingezet, en zonodig aan te passen. Ook  bejegening, communicatie en kwaliteit komen aan de orde .

Afsluiting/Overdracht zorg

Aan het eind van de begeleiding, zal er een gesprek plaatsvinden, om terug te kijken naar het verloop van de begeleiding, onderliggende verstandhoudingen, de kwaliteit van de geleverde zorg, etc. Hierbij is er ruimte om aandachtspunten, verbeterpunten en sterktepunten aangeven, die wij kunnen meenemen binnen de ontwikkeling van ons beleid.