Evaluatie

Om kwaliteit te kunnen optimaliseren en te garanderen, is ontwikkeling belangrijk. Wij maken daarom gebruik van diverse evaluatiemomenten, doormiddel van evaluatieformulieren. Wij gaan er vanuit dat iedere betrokkene zijn/haar medewerking wil verlenen.

Clienttevredenheidsonderzoek (CTO)

Eén keer per jaar, aan de hand van een vragenlijst, proberen wij wensen en ervaringen van cliënten in kaart brengen.  Uit de antwoorden kunnen aandachtspunten komen, die van invloed  zijn voor de ontwikkelingen binnen ons beleid. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorgverlening hierop af stemmen.

Tussentijdse evaluatie

Er zal met enige regelmatig een tussenevaluatie plaats vinden om de voortgang te toetsen van de begeleiding die is ingezet, en zonodig aan te passen. Ook  bejegening, communicatie en kwaliteit komen aan de orde .

Afsluiting/Overdracht zorg

Aan het eind van de begeleiding, zal er een gesprek plaatsvinden, om terug te kijken naar het verloop van de begeleiding, onderliggende verstandhoudingen, de kwaliteit van de geleverde zorg, etc. Hierbij is er ruimte om aandachtspunten, verbeterpunten en sterktepunten aangeven, die wij kunnen meenemen binnen de ontwikkeling van ons beleid.