Evaluatie

Om kwaliteit te kunnen optimaliseren en te garanderen, is ontwikkeling belangrijk. Autisme Zwolle maakt daarom gebruik van diverse evaluatiemomenten.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)

Eén keer per jaar, aan de hand van een vragenlijst, proberen wij de ervaringen en wensen van onze cliënten in kaart brengen. Uit de antwoorden kunnen aandachtspunten komen, die van invloed zijn voor de ontwikkelingen binnen ons beleid. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorgverlening hierop af stemmen. Een samenvatting van de uitkomsten vindt u hier.

Tussentijdse evaluatie

Er vindt met enige regelmaat een evaluatie plaats om de voortgang van de begeleiding en de gestelde doelen te toetsen. Hierin wordt tevens besproken hoe de samenwerking tussen de cliënt en begeleider verloopt. Ook bejegening, communicatie en kwaliteit komen aan de orde. Tijdens het evaluatiemoment wordt besproken of de gestelde doelen en/of inzet van de begeleiding aangepast moet worden.

Afsluiting/Overdracht zorg

Aan het eind van de begeleiding vindt er een gesprek plaats, waarin wordt teruggekeken naar het verloop van de begeleiding, onderliggende verstandhoudingen, de kwaliteit van de geleverde zorg, etc. Hierbij is ruimte om aandachts-, verbeter-, maar ook sterke punten vanuit de begeleiding aan te geven. Deze feedback wordt meegenomen binnen de ontwikkeling van ons beleid.