Missie en Visie

Missie

Autisme Zwolle staat voor onderscheidende begeleiding, die wij stapsgewijs verder ontwikkelen. Wij geloven in de kracht die mensen in zichzelf hebben en streven naar zoveel mogelijk onafhankelijkheid voor onze cliënten en zijn systeem. Geloof en overtuiging wordt in persoonlijke, integere en respectvolle begeleiding van mensen, gekoppeld aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwgierigheid en ontwikkeling. Daarbij geloven wij in de kracht van samenwerken, samen een multidisciplinair netwerk om de cliënt zetten.

Visie

Wij proberen bij te dragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven en te kijken vanuit het individu en zijn systeem. Samen met het individu en het systeem wordt bepaald waar de cliënt zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat eventuele moeilijkheden zijn. Vanuit deze analyse wordt een begeleidingsplan op individueel en/of systemisch niveau opgesteld, om samen de gestelde doelen te realiseren.

Om goede zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk om verder te kijken naar wat er aan begeleiding nodig is om de leefbaarheid en leefomgeving van de cliënt zo optimaal mogelijk te maken. Er zijn vele organisaties met deskundigheid, die ieder op hun eigen vakgebied, vanuit hun eigen visie werken en een aandeel kunnen hebben binnen de begeleiding van een cliënt. Door nauw samen te werken met betrokken organisaties, ouder(s)/verzorger(s)/partner, kunnen wij gezamenlijk een bredere zorg bieden. Daarnaast blijft Autisme Zwolle zich ontwikkelen door onder andere (bij-)scholing en ontwikkelingsprocessen op zowel team- als individueel niveau.