Missie en Visie

Missie

Autisme Zwolle staat voor onderscheidende begeleiding, die wij stapsgewijs verder ontwikkelen. Door individuele (bij-)scholing en daar aan ontwikkeling processen in het team aan te koppelen zodat door de individuele ontwikkeling het team/ Autisme Zwolle in het geheel ontwikkeld.

Autisme Zwolle koppelt geloof en overtuiging in persoonlijke, integere en respectvolle begeleiding van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwgierigheid en ontwikkeling.

Visie

Wij geloven in de kracht die mensen in zichzelf hebben en streven naar zoveel mogelijk onafhankelijkheid voor onze cliënten(-systemen). Dit betekent dat wij proberen bij te dragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven en te kijken vanuit het individu en vanuit het systeem. Samen met het individu/ systeem wordt er bepaald waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat de moeilijkheden zijn. Vanuit deze analyse zetten we het individuele/ systeem plan op, om samen het gestelde einddoel te realiseren. Dit individuele plan kan een multidisciplinair plan zijn, waarin meerder organisaties betrokken zijn.

Om goede zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk om ook verder te kijken wat er aan begeleiding nodig is om de leefbaarheid en leefomgeving van de cliënt zo optimaal mogelijk te maken. Er zijn vele organisaties met deskundigheid, die ieder op hun eigen vakgebied, vanuit hun eigen visie werken en een aandeel kunnen hebben binnen de begeleiding van een cliënt.

Wij geloven in de kracht van samenwerken, samen een multidisciplinair netwerk om de cliënt zetten.

Door nauw samen te werken met betrokken organisaties, ouder(s)/verzorger(s)/partner, kunnen wij gezamenlijk een bredere zorg bieden.