Wie zijn wij

Autisme Zwolle is een kleine zorgaanbieder die is ontwikkeld vanuit kennis, werkervaring, opleiding en persoonlijke ervaringen. Binnen Autisme Zwolle worden diverse deskundigheden gebundeld om zorg op maat te kunnen bieden.

Hinko

Hinko is eigenaar van Autisme Zwolle en werkzaam als autismespecialist, gezinscoach en levensloopbegeleider.

Hinko is ontwikkelaar en initiator van Autisme Zwolle. Hij heeft vele jaren ervaring binnen de hulpverlening als Coördinator Maatschappelijke Integratie, maatschappelijk werker en jeugdbeschermer. Door zijn interesse in het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), heeft hij zich geschoold en ontwikkeld tot een deskundige op het gebied van ASS en andere gerelateerde problematieken.

Mona

Mona is mede-eigenaar, hoofd P&O en Functionaris Gegevensbescherming van Autisme Zwolle. Daarnaast is zij werkzaam als gezinscoach en levensloopbegeleider.

Mona heeft veel kennis en ervaring opgedaan binnen de zorg en hulpverlening. Als groepsleider heeft zij met verschillende doelgroepen gewerkt, waaronder de ouderenzorg, jeugdhulpverlening en forensische zorg. Daarnaast is zij binnen de jeugdhulpverlening werkzaam geweest als coördinator en projectmedewerker binnen een ambulant woonproject voor jongvolwassenen. Bovendien heeft zij gewerkt als kwaliteitsmedewerker en auditor.

Feia

Feia is werkzaam als gezinsondersteuner, levensloopbegeleider, ambulant begeleider en administrator.

Feia is psycholoog. Zij heeft vele jaren ervaring als groepsbegeleider van kinderen en jongeren met ASS (in combinatie met comorbiditeit). Zij heeft geruime ervaring op het gebied van coaching, begeleiding en training. Bovendien is Feia werkzaam geweest als basispsycholoog in de GGZ en sociotherapeut op een gesloten crisisafdeling voor jongeren met autisme en complexe gedragsproblematiek.