De AUTIPAS

De AUTIPAS is ontwikkeld naar Engels voorbeeld en is een persoonlijke pas waarop,
behalve de contactgegevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmerken
van autisme worden uitgelegd. Autisme is een aangeboren, ingrijpende, maar
onzichtbare handicap. Daarom is het zo belangrijk dat mensen met autisme hun
problematiek kunnen uitleggen op een eenvoudige en duidelijke manier. Daarbij is
de pas ook discreet. Omdat de kenmerken van autisme per persoon verschillen,
geeft de pas de mogelijkheid om aan te vinken welke kenmerken typerend zijn
voor de pashouder.

De meeste mensen met autisme houden van structuur, vaste regels en gebruiken.
Bij sommige kan een lichte afwijking van de routine al leiden tot paniek die voor de
ongeïnformeerde toeschouwer niet te doorgronden is.

Voor meer informatie, klik op deze link.