Zorg op maat

Autisme Zwolle biedt  ondersteuning op het gebeid van zorg en benadert de cliënt vanuit een levensloopperspectief. De cliënt heeft de regie. Hij/zij bepaalt zelf wanneer en hoe hij/zij ondersteuning nodig heeft.

Wij werken aanvullend op het netwerk van de cliënt en streven er naar dat de cliënt zoveel mogelijk regie heeft op zijn/haar eigen leven. Daarin bieden wij professionele ondersteuning op maat.

De begeleiding is erop gericht de optimale ontwikkeling en maatschappelijke zelfredzaamheid te stimuleren, en overvraging te voorkomen, met als doel de levenskwaliteit, van mensen met een stoornnis in het autistisch spectrum, te verhogen en de zelfstandigheid te bevorderen.