Zorg op maat

Autisme Zwolle biedt ondersteuning op het gebeid van zorg en benadert de cliënt vanuit een levensloopperspectief. De cliënt heeft de regie. Hij/zij bepaalt wanneer en hoe hij/zij ondersteuning nodig heeft.

Wij werken samen en aanvullend op het netwerk van de cliënt. Er wordt gestreefd dat de cliënt zoveel mogelijk regie heeft op zijn/haar eigen leven. Daarin bieden wij professionele ondersteuning op maat.

De begeleiding is gericht op het stimuleren van een optimale ontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid. Het doel is de levenskwaliteit, van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, te verhogen.

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Hiervoor hanteren wij als richtlijn een uitsluitingscriteria.

Mocht hier sprake van zijn dan zal Autisme Zwolle er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een meer passende zorgaanbieder.