Zorg op maat

Autisme Zwolle biedt ondersteuning op het gebeid van zorg en benadert de cliënt vanuit een levensloopperspectief. De cliënt heeft de regie. Hij/zij bepaalt wanneer en hoe hij/zij ondersteuning nodig heeft.

Wij werken samen en aanvullend op het netwerk van de cliënt. Er wordt gestreefd dat de cliënt zoveel mogelijk regie heeft op zijn/haar eigen leven. Daarin bieden wij professionele ondersteuning op maat.

De begeleiding is gericht op het stimuleren van een optimale ontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid. Het doel is de levenskwaliteit, van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, te verhogen.