Samenwerking

Om zorg op maat te kunnen leveren werken wij nauw samen met organisaties die aansluiten bij onze visie en die hun kennis en deskundigheid gezamenlijk in willen inzetten voor de cliënt. In samenwerking met betrokken organisaties, worden er structureel (intervisie-)bijeenkomsten georganiseerd, waarin onder andere praktijkcasussen besproken worden. Daarnaast houden we elkaar op de hoogt van de nieuwste ontwikkelingen en zijn er mogelijkheden om te werken aan deskundigheidsbevordering. Zo blijven wij ons inspannen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.