Begeleiding

Daar waar een vraag ontstaat op het gebied van (specifieke) begeleiding, is vaak al een ruime betrokkenheid met verschillende disciplines zoals (para)medische-, pedagogische- en gedragswetenschappelijke disciplines. Autisme Zwolle werkt binnen de begeleiding nauw samenwerken met de betrokken partijen en stemt de begeleiding hierop af. De mogelijkheden van de cliënt en het systeem zijn leidend voor de begeleiding.

De begeleiding richt zich op

  • Het leeftijdsadequaat bevorderen, behouden of compenseren van de (sociale) zelfredzaamheid binnen de persoonlijke levenssfeer
  • Het verminderen van de problemen die ervaren worden
  • Het vergroten van het inzicht in en de acceptatie van ASS
  • Het verminderen van probleemgedrag
  • Het stimuleren van een gezonde levensstijl
  • Het vergroten van de maatschappelijke-, school- en werkvaardigheden
  • Het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden betreffende (de omgang met) ASS voor direct betrokken personen

De begeleiders van Autisme Zwolle beschikken over deskundigheid en ruime ervaring op het gebied van (ontwikkelings-)stoornissen en beperkingen gerelateerd aan ASS. Ook op gebied van pedagogische processen, preventie en (moeilijk verstaanbaar) gedrag zijn de begeleiders bekwaam. Al onze medewerkers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Daarnaast tekenen ze een beroepscode met daarin het beroepsgeheim, waardoor de privacy van de cliënt gewaarborgd is.