Individuele begeleiding

Autisme Zwolle biedt cliëntgericht begeleiding. We werken aan de hand van levensloopbegeleiding (voor meer informatie hierover, zie de pagina over levensloopbegeleiding). Hierbij is de begeleiding afgestemd op de cliënt, waardoor de doelen per cliënt verschillen. Voorbeelden van beoogde doelen zijn bijvoorbeeld het leren contact maken, grenzen aangeven of het structuren van taken en hier een tijdsindeling van maken. Ook het werken aan een positiever zelfbeeld kan een doel zijn.

Wij begeleiden de cliënt, door samen te kijken naar praktische oplossingen die nu functioneel zijn maar ook toepasbaar zijn voor de toekomst. Daarnaast kijken wij vanuit het individu en bepalen samen met het individu waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat hierin eventuele moeilijkheden zijn.

Doel van de begeleiding is het opheffen van de stagnatie in de ontwikkeling en het op gang brengen van de persoonlijke groei. Hierbij zijn zelfredzaamheid en communicatieve- en sociale vaardigheden belangrijke ontwikkelingsgebieden. Het uitgangspunt is het respect voor het individu. Door middel van individuele begeleiding wordt beoogd te komen tot het verweven van een zo groot mogelijke maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontplooiing van de cliënt.

Het resultaat kan voor ieder verschillend zijn. Voor de één betekent dit een zelfstandiger en minder hulpbehoevend leven, voor de ander een betere contactvaardigheid binnen de eigen omgeving.

Als de doelstellingen van de begeleiding voldoende behaald zijn en de situatie stabiel is, kan de begeleiding verminderd of afgesloten worden. Autisme Zwolle besteedt tijdens de overdracht van cliënten naar andere hulpverleningsinstanties of aan het thuismilieu, aandacht aan het integrale karakter van de benodigde behandeling, begeleiding of ondersteuning. De begeleiding kan op elk moment weer voortgezet worden indien daar behoefte aan is.