Individuele begeleiding

Deze begeleiding is afgestemd op de cliënt en kan doelen hebben zoals leren contact maken, leren grenzen aan te geven, helpen bij het structuren en tijdsindeling van taken, leren grenzen stellen of werken aan een positiever zelfbeeld.

Doel van de begeleiding is het opheffen van de stagnatie in de ontwikkeling en het op gang brengen van de persoonlijke groei. Hierbij zijn zelfredzaamheid-, communicatieve- en sociale vaardigheden belangrijke ontwikkelingsgebieden. Uitgangspunt is het respect voor het eigene van de persoon. Door middel van individuele begeleiding wordt beoogd te komen tot het verwerven van een zo groot mogelijke maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontplooiing van de cliënt .

Het resultaat kan voor ieder verschillend zijn. Voor de een betekent dit een zelfstandiger en minder hulpbehoevend leven, voor de ander een betere contactvaardigheid binnen de eigen omgeving.

Autisme Zwolle besteedt tijdens de overdracht, van cliënten naar andere hulpverleningsinstanties of aan het thuismilieu, aandacht aan het integrale karakter van de benodigde behandeling, begeleiding of ondersteuning.