Dagbesteding

Wie zijn wij

Auto Atelier heeft als doel de deelnemers kansrijker te maken binnen de samenleving. Wij bieden dagbesteding en leiden kwetsbare deelnemers op naar hun eigen doel. Dit kan gericht zijn op een zinvolle dagbesteding, betaald werk en/of een opleiding. Dit doen we door samen met de deelnemer te werken aan zijn/haar sociale, communicatieve- en beroepsvaardigheden. Hierdoor is hij/zij nog beter in staat zijn of haar leven vorm te geven.

De auto’s vormen een interessante bron voor het aanleren van vele vaardigheden. Het leren en werken staat in het teken van rust, respect, communicatie, aandacht voor de deelnemer, samenwerken en onderling begrip.

Onze visie

Elk mens heeft het recht op een kans. Door te doen, te verkennen, te erkennen en het ondervinden van eigen grenzen, kom je erachter wat de talenten zijn. Wij bieden de mogelijkheid om deze talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Werk is een middel tot verandering.
Iedereen krijgt de kans om te groeien.
Er is altijd voor iedereen een perspectief.
Denken in mogelijkheden en rekening houdend met de beperking. 

Onze missie

Het onderhouden en restaureren van oldtimers wordt als middel ingezet om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten door kennis en ervaring op te doen die hen helpt hun leven/loopbaan in eigen hand te nemen.

Voor wie is Auto Atelier bedoeld

Auto Atelier is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld langdurig thuiszitten door een beperking of psychische problematiek (zoals autisme), en graag een zinvolle dagbesteding willen. Het is echter ook een plek voor mensen met een uitkering, maar die (nog) niet klaar zijn voor een betaalde werkplek. Of voor jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs en (nog) niet bij een ander onderwijs en/of werkplek terecht kunnen.

Auto Atelier in het kort

Auto Atelier is een kleinschalig project (4 deelnemers per dag). Deze kleinschaligheid geeft bij de deelnemers rust, waardoor zij tijd en ruimte hebben om aan hun eigen doelen te werken. In de werkplaats werk je alleen of samen aan een project. Als iets misgaat is dat niet erg, je haalt het samen weer uit elkaar, zoekt naar de oorzaak en proberen het daarna gewoon weer opnieuw. Zoals in het leven zelf, gaat alles met vallen en opstaan, als het nu om techniek draait of in de sociale interactie met anderen.

Per deelnemer worden er afspraken gemaakt over zijn/haar persoonlijke (leer-)doelen. De doelen kunnen variëren van sociale omgang met anderen, dagritme, op tijd komen, in de praktijk leren lezen (nut en noodzaak), et cetera.