“ Kwaliteit is samen werken en samen doen “

Wij geloven in de kracht van samenwerken, samen een multidisciplinair netwerk om de cliënt zetten.

Door nauw samen te werken met betrokken organisaties, ouder(s)/verzorger(s)/partner, kunnen wij gezamenlijk een bredere zorg bieden.

Autisme Zwolle biedt eenduidigheid in eenvoud door praktische ondersteuning. Wij kunnen een dimensie meer bieden door:

  • Ondersteuning bij beleids- / begeleidingsplan
  • Met raad en daad u te ondersteunen (ook bij crisissituaties)
  • Deskundigheidsbevordering / trajectbegeleiding
  • Trainingen geven / verzorgen