Autisme Specialist

Autismespecialist is de aanduiding voor een professional die de dagelijkse praktijk gekoppeld aan de actuele (theoretische) inzichten omtrent autisme hanteert en in de praktijk brengt. Als richtlijn voor professioneel handelen hanteren wij het competentie profiel die opgesteld is door Internationale Beroepsvereniging van Autisme specialisten (IBvA).

Bij Autisme Zwolle werken we eclectisch (kiezen de juiste methoden die het best passen bij de persoon en zijn situatie). We handelen vanuit de werkfilosofie van TEACCH en de educatieve benadering, deze vormen samen de basis van de gespecialiseerde begeleiding van autisme.

Voor meer informatie over TEACCH kunt u op de volgende linken klikken:

http://teacch.com/

http://nl.wikipedia.org/wiki/TEACCH

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Autismespecialist in het kort

  • Hij maakt adequaat contact met mensen met autisme en communiceert met hen
  • Hij creëert een (pedagogisch) leer- werk- en leefklimaat dat mensen met autisme voldoende veiligheid en uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling
  • Hij ontwerpt als didacticus een op de persoon met autisme (of groep) afgestemde krachtige leer- of werkomgeving
  • Hij draagt zorg voor een passende leer-, werk- of leefomgeving voor de persoon met autisme; bovendien stemt hij de activiteiten van alle betrokkenen rond de persoon met autisme goed op elkaar af
  • Hij stemt de samenwerking rond de persoon met autisme zodanig af dat ook op school-, werk-, of leefniveau alles goed op elkaar aansluit
  • Hij werkt (intensief) samen met de ouders van de persoon met autisme.
  • Hij werkt samen met mensen en organisaties buiten de eigen school- of instellingsorganisatie en zorgt voor een goede afstemming in de samenwerking rond de persoon met autisme
  • Hij werkt op een interactieve manier voortdurend aan zijn professionele ontwikkeling, deskundigheid en kwaliteit en kan daarbij reflecteren op zijn opvattingen en werkervaringen
  • Hij draagt zorg voor de professionaliteit van Autisme Zwolle en haar medewerkers