Autismespecialist

Autismespecialist is de aanduiding voor een professional die actuele (theoretische) inzichten omtrent autisme hanteert en koppelt aan de dagelijkse praktijk. Als richtlijn voor professioneel handelen hanteren wij het competentieprofiel die opgesteld is door Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA).

Bij Autisme Zwolle werken we eclectisch (het kiezen van de juiste methode(s), passend bij de persoon en zijn/haar situatie). We handelen vanuit de werkfilosofie van TEACCH en de educatieve benadering. Deze vormen samen de basis van gespecialiseerde begeleiding van autisme.

Voor meer informatie over TEACCH kunt u op de volgende links klikken:

http://teacch.com/

http://nl.wikipedia.org/wiki/TEACCH

Autismespecialist in het kort

Een autismespecialist:

  • Maakt adequaat contact met mensen met autisme en communiceert met hen
  • Creëert een (pedagogisch) leer-, werk- en leefklimaat, dat mensen met autisme voldoende veiligheid en uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling
  • Ontwerpt een op de persoon (of groep) met autisme afgestemde krachtige leer- of werkomgeving
  • Draagt zorg voor een passende leer-, werk- of leefomgeving voor de persoon met autisme; bovendien stemt hij de activiteiten van alle betrokkenen rond de persoon met autisme goed op elkaar af
  • Stemt de samenwerking rond de persoon met autisme zodanig af, dat ook op school-, werk-, of leefniveau alles goed op elkaar aansluit
  • Werkt (intensief) samen met de ouders van de persoon met autisme
  • Werkt samen met mensen en organisaties buiten de eigen school- of instellingsorganisatie en zorgt voor een goede afstemming in de samenwerking rond de persoon met autisme
  • Werkt op een interactieve manier voortdurend aan zijn professionele ontwikkeling, deskundigheid en kwaliteit; en kan daarbij reflecteren op zijn opvattingen en werkervaringen
  • Draagt zorg voor de professionaliteit van Autisme Zwolle en haar medewerkers