Gezinsbegeleiding

Iemand met een stoornis in het autistisch spectrum, kan soms de dynamiek binnen het gezinssysteem bepalen. Er is dan sprake van gedrags- en/of emotionele problemen die de draagkracht van het gezin overstijgen of dreigen te overstijgen. Het gezin functioneert niet goed en heeft naast een steuntje in de rug, concrete handvatten nodig om weer zelfstandig, op een goede manier met elkaar verder te gaan.

Binnen gezinsbegeleiding wordt zoveel mogelijk op maat gewerkt, passend bij de hulpvraag van het gezin. De totale begeleiding is afhankelijk van de ernst van de problematiek, de (persoonlijke) ontwikkelingen en het effect van de begeleiding.

Gezinsbegeleiding richt zich op het hele gezin en probeert alle gezinsleden bij het proces te betrekken. Het doel van begeleiding is het gezin zodanig te ondersteunen, dat thuis wonen voor de cliënt(en) mogelijk is en blijft. Samen met de begeleider wordt gezocht naar oplossingen die het gezin helpt de situatie thuis aanvaardbaar en draaglijk te maken. De begeleiding is daarom gericht op het in balans krijgen van het draagvlak en de draagkracht binnen de thuissituatie en het gezinssysteem.