Gezinsbegeleiding

Iemand met een stoornis in het autistisch spectrum, kan soms de dynamiek binnnen het gezinssysteem bepalen. Er is dan sprake van gedrags- en/of emotionele problemen die de draagkracht van het gezin overstijgen of dreigen te overstijgen. De ouders kunnen in het opvoeden van hun kind (of kinderen) vastlopen. Het gezin functioneert niet goed en heeft naast een steuntje in de rug, concrete handvatten nodig om weer zelfstandig, op een goede manier met elkaar verder te gaan.

Binnen gezinsbegeleiding wordt zoveel mogelijk op maat gewerkt, passend bij de hulpvraag van het gezin. De totale begeleiding is afhankelijk van de ernst van de problemen, het tempo van verandering en het effect van de begeleiding.

Gezinsbegleiding richt zich op het hele gezin en probeert alle gezinsleden bij het proces te betrekken. Het doel van begeleiding is, zowel de cliënt als zijn of haar gezin, zodanig te ondersteunen, dat thuis wonen voor de cliënt mogelijk is en blijft. Samen met de begeleider wordt gezocht naar oplossingen die het gezin helpt de situatie thuis, aanvaardbaar en draaglijk te maken.

De begeleiding is bedoeld om draagvlak en draagkracht binnen de thuissituatie in balans te krijgen