Netwerk

Netwerk heeft meerdere betekenissen zoals een netwerk van computers, telefoons, etc. Wij bedoelen met netwerk een sociaal netwerk.

Sociaal netwerk

Betekenis
Een sociaal netwerk is een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, vrienden en kennissen) dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk (Encyclopedie, z.d.).

In je leven heb je te maken met verschillende sociale netwerken zoals school, werk, vrienden, familie, sport en nog veel meer. Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk, maar niet altijd even makkelijk om te onderhouden. Daarnaast kan het netwerk van iemand bestaan uit een contactpersoon bij het UWV, de gemeente, het sociaal wijkteam of bijvoorbeeld een psycholoog. Deze gesprekken kunnen vaak lastig zijn.

Autisme Zwolle biedt netwerkbegeleiding, die gericht is op het aanleren van vaardigheden om het sociaal netwerk te onderhouden. Daarnaast biedt Autisme Zwolle ondersteuning bij het voeren van (lastige) gesprekken.