Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Uit het cliënt-tevredenheidsonderzoek dat eind vorig jaar is uitgevoerd is gebleken dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de professionaliteit van de begeleiders. De totale begeleiding door Autisme Zwolle wordt beoordeeld met een 8,3 gemiddeld. Cliënten geven aan dat er voldoende aandacht en begeleiding gegeven wordt, waarin rekening wordt gehouden met hetgeen dat de cliënt wilt leren. Daarbij ervaren de cliënten voldoende betrokkenheid en inspraak in de (vormgeving van de) begeleiding.

Naast het bovenstaande zijn er ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Autisme Zwolle streeft ernaar om alle cliënten op juiste wijze te voorzien van informatie, hierdoor zal de komende periode gewerkt worden aan het verbeteren van aandachtspunten waarover wij feedback hebben ontvangen. In het kader van de HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) zullen bovenstaande punten meegenomen worden in het verbeterregister.