Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Uit het cliënt-tevredenheidsonderzoek dat eind vorig jaar is uitgevoerd is gebleken dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de professionaliteit van de begeleiders. De totale begeleiding door Autisme Zwolle wordt beoordeeld met een 8,3 gemiddeld. Cliënten geven aan dat er voldoende aandacht en begeleiding gegeven wordt, waarin rekening wordt gehouden met hetgeen dat de cliënt wilt leren. Daarbij ervaren de cliënten voldoende betrokkenheid en inspraak in de (vormgeving van de) begeleiding.

Naast het bovenstaande zijn er ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Autisme Zwolle streeft ernaar om alle cliënten op juiste wijze te voorzien van informatie, hierdoor zal de komende periode gewerkt worden aan het verbeteren van aandachtspunten waarover wij feedback hebben ontvangen. In het kader van de HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) zullen bovenstaande punten meegenomen worden in het verbeterregister.

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2020

Uit het cliënt-tevredenheidsonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd is gebleken dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de professionaliteit van de begeleiders en organisatie. De totale begeleiding door Autisme Zwolle wordt beoordeeld met een 8,8 gemiddeld. Cliënten voelen zich gerespecteerd, serieus genomen en betrokken bij hun eigen proces. De werkwijze van Autisme Zwolle wordt gewaardeerd door de cliënt.

“Persoonlijk, aandachtig, accuraat”

~ Citaat van anonieme cliënt

Naast het bovenstaande zijn er ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Autisme Zwolle streeft ernaar om alle cliënten op juiste wijze te voorzien van informatie, hierdoor zal de komende periode gewerkt worden aan het verbeteren van aandachtspunten waarover wij feedback hebben ontvangen. In het kader van de HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) zullen bovenstaande punten meegenomen worden in het verbeterregister. 

“Goede organisatie met echte aandacht”

~ Citaat van anonieme cliënt

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2021

Uit het cliënt-tevredenheidsonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd is gebleken dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de professionaliteit van de begeleiders en organisatie. De totale begeleiding door Autisme Zwolle wordt beoordeeld met een 8,5 gemiddeld. De werkwijze van Autisme Zwolle wordt gewaardeerd door de cliënt. Door de coronapandemie hebben er afgelopen jaar veel veranderingen plaatsgevonden, voor cliënten persoonlijk, maar ook voor de organisatie. Desondanks werd de begeleiding gedurende de coronapandemie beoordeeld met een 8,2 gemiddeld. 

“Zeer tevreden over begeleiding”

~ Citaat van anonieme cliënt

Naast het bovenstaande zijn er ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Autisme Zwolle streeft ernaar om zo passend mogelijke begeleiding te bieden en cliënten op juiste wijze te voorzien van informatie, hierdoor zal de komende periode gewerkt worden aan het verbeteren van aandachtspunten waarover wij feedback hebben ontvangen. In het kader van de HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) zullen bovenstaande punten meegenomen worden in het verbeterregister.  

“Dank voor jullie goede hulp en ondersteuning, ben er nog niet maar met jullie hulp kom ik er wel.”

~ Citaat van anonieme cliënt

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2022

het cliënt-tevredenheidsonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd is gebleken dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de professionaliteit van de begeleiders en organisatie. De begeleiding door Autisme Zwolle wordt beoordeeld met een 8,8 gemiddeld en een 8,9 voor de organisatie. De werkwijze van Autisme Zwolle wordt gewaardeerd door de cliënt. Ook afgelopen jaar waren er door de coronapandemie opnieuw veel veranderingen in de vormgeving van de begeleiding. Desondanks werd de begeleiding afgelopen jaar tijdens corona beoordeeld met een 9 gemiddeld. 

“Pure maatwerk !!”

~ Citaat van anonieme cliënt

Naast bovenstaande zijn ook een aantal verbeterpunten uit het onderzoek gebleken. Autisme Zwolle streeft ernaar om zo passend mogelijke begeleiding te bieden en zal de komende periode werken aan het verbeteren van aandachtspunten waarover wij feedback hebben ontvangen. In het kader van de HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) worden bovenstaande punten meegenomen in het verbeterregister. 

“Jullie doen het zeer goed en zijn goed bereikbaar en heel flexibel.”

~ Citaat van anonieme cliënt